Ungdomsverksamhet

      Kommentarer inaktiverade för Ungdomsverksamhet

MMA UngdomHjärtat i alla klubbar finner man hos ungdomarna. Det finns tydlig statistik som pekar på att ungdomar som tidigt kommer in i idrottsföreningar har större chans att hålla sig borta från kriminalitet. Det är också därför som Sverige hela tiden gör satsningar på ungdomsverksamhet så att det ska finnas någon plats att ta vägen på fritiden. Speciellt kampsporten har möjligheten att disciplinera ungdomar samtidigt som de blir motiverade till att hålla på med idrott. Det är lättare att få ungdomar och barn intresserade för en ny fritidsaktivitet än vuxna. Det är också vanligare att barn vill prova på olika saker för att de ska hitta vad just de tycker om. Att tidigt kunna göra idrotten till en del av barnens liv ökar chanserna för att de kommer att fortsätta senare i sina liv.

I de flesta fall handlar den tidiga ungdomsverksamheten om att barnen och ungdomarna ska tycka att det är kul med idrott. Det finns dock vissa elitsatsande klubbar där ungdomar tidigt har möjlighet att kunna satsa om de vill det. I de fall där föräldrar eller klubbar pressar ungdomar i tidiga år för hårt är risken större att han eller hon kommer sluta tidigt.